Syndicus Sint-Pieters-Woluwe gezocht? Wilt u van syndicus veranderen? Dan ben je hier aan het juiste adres. Syndicus Sint-Pieters-Woluwe  is een Facilitaire beheer- & managementorganisatie die als doel heeft concrete kwaliteitsverhoging en kostenbesparing voor zijn klanten te realiseren. Bent u eigenaar van een appartement of verantwoordelijke voor een appartementencomplex dan kan u beroep doen op de diensten van Syndicus Sint-Pieters-Woluwe

De toegevoegde waarde van Syndicus Sint-Pieters-Woluwe zit voor een groot deel op het operationele vlak waarbij onze dienst gebouwenbeheer veel arbeidsintensief werk uit handen nemen. Onze  systemen en processen staan borg voor het op een efficiënte wijze uitvoeren van werkzaamheden.

Syndicus Sint-Pieters-Woluwe raadplegen

Wanneer een onroerend goed onder het stelsel van de mede-eigendom wordt geplaatst is de benoeming van een occasionele of professionele syndicus een verplichting. Een syndicus is de persoon die instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom zoals een appartementsgebouw. Dit beheer heeft louter betrekking op de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bijvoorbeeld: lift, gevel, dak, gang, tuin, enz.)

Syndicus Sint-Pieters-Woluwe biedt u de mogelijkheid om ons op maat bepaalde te taken toe te vertrouwen : bijvoorbeeld de aanbesteding/opvolging van uit te voeren werken; de opvolging van schadegevallen of geschillen… Een lijst van mogelijke bijkomende opdrachten wordt als bijlage aan onze beheersovereenkomst toegevoegd en vermeldt duidelijk de kostprijs van elkeen van deze extra prestaties.

In veel kleine gebouwen speelt meestal een mede-eigenaar de rol van syndicus om de vermeende hoge jaarlijkse beheerskosten die verbonden zijn met de benoeming van een professionele Syndicus Sint-Pieters-Woluwe te vermijden.  Maar het boekhoudkundig en financiëel beheer van een gebouw is echter echt niet te onderschatten, en de verantwoordelijkheid van de (occasionele) syndicus evenmin.

Wilt u van syndicus veranderen?

Syndicus Anderlecht

Wilt u van syndicus veranderen? Vraag info bij  Syndicus Sint-Pieters-Woluwe van EASY SYNDIC 

CONTACTEER ONS
info@easysyndic.be
+ 32 2 219 04 51


 

Meer over de taken van een syndicus

Syndicus Sint-Pieters-WoluweAlle mede-eigenaars van een appartementencomplex zijn verplicht de servicekosten per kwartaal te betalen, waarbij het bedrag aan het eind van het jaar wordt aangepast wanneer de jaarrekeningen door het comité zijn goedgekeurd. De eigenaars hebben ook het recht om betalingen te verrichten via een afzonderlijke bankrekening.

De vereniging wordt beheerd door een extern bedrijf (zoals bijvoorbeeld Syndicus Sint-Pieters-Woluwe dat de nodige herstelwerkzaamheden organiseert, evenals de jaarlijkse vergadering van de vereniging van eigenaren. Op de jaarlijkse vergadering beslissen de eigenaars over eventuele renovaties of bouwwerken die nodig zijn. Een eigenaar heeft het recht om de vergadering bij te wonen, of kan een volmacht geven. In dat geval moet een eenvoudige volmacht op voorhand naar de Syndicus Sint-Pieters-Woluwe worden gestuurd.

Wanneer u een appartement koopt, zijn de verbouwingen waarover gestemd werd tijdens het eigendom van de verkoper, financieel de verantwoordelijkheid van de verkoper, maar de verbouwingen die in behandeling zijn, (ter discussie maar niet beslist) worden de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar. Als de groep aan het beslissen is om een lift in het gebouw te installeren, kan dit duur zijn, dus houd hier rekening mee wanneer u naar de totale prijs van uw potentiële aankoop kijkt.

De Syndicus Sint-Pieters-Woluwe zal de notaris die de verkoop behandelt een overzicht sturen van de rekening van de verkoper met betrekking tot de betaling van honoraria en alle lopende maar nog niet voltooide werkzaamheden (waarvoor de eigenaars aansprakelijk zijn). De verkoper moet een Certificat de l’article 20 verkrijgen waarin staat dat hij geen geld verschuldigd is aan de mede-eigendom; anders moet de notaris de betaling inhouden om de verschuldigde rechten te dekken.

Syndicus of Beherend Agent

De syndicus of zaakvoerder is zowel de beheerder van het gebouw als de regulator van de relaties tussen eigenaars, dienstverleners en de verzekeringsmaatschappij die verantwoordelijk is voor de “dommage ouvrage” (de 10-jarige “aansprakelijkheidsverzekering voor bouwgebreken” die door de ontwikkelaar van elk appartementsgebouw moet worden afgesloten).

Plichten van mede-eigenaren (of: eigenaren)

Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om de rechten en plichten te kennen die in de statuten worden beschreven, en om ervoor te zorgen dat hijzelf, zijn familie, bedienden, leveranciers en huurders deze respecteren.

De dagelijkse veiligheid en het beheer van een appartementsgebouw, evenals de instandhouding ervan op lange termijn, is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle eigenaars van appartementen in een gebouw dat als Copropriété wordt omschreven.

De eigenaar die een appartement koopt met de bedoeling het te verhuren, moet zijn vaste adres aan de Syndicus Sint-Pieters-Woluwe meedelen, aangezien hij als eigenaar verantwoordelijk blijft voor het gedrag van zijn huurder en voor de betaling van alle servicekosten. Syndicus Sint-Pieters-Woluwe erkent geen huurders, alleen eigenaars met eigendomstitel.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de betaling van de servicekosten voor het appartement en de bijgebouwen, zoals bergingen en parkeerplaatsen, en de wet op de betaling is zeer streng.

Elk jaar komen de eigenaars met de Syndicus Sint-Pieters-Woluwe een budget overeen voor de beheerskosten van het hele gebouw. Elk appartement, elke berging en elke parkeerplaats vertegenwoordigt zoveel aandelen van het geheel (gewoonlijk tienduizenden of tantiemes) en dit is de basis voor de raming van de servicekosten van de individuele eigenaar. Op basis van deze raming wordt op de eerste dag van het lopende kwartaal een voorlopige aanmaning naar de eigenaars gestuurd, die onmiddellijk opeisbaar is. Indien niet aan deze aanmaning wordt voldaan, worden alle verschuldigde servicekosten voor het lopende belastingjaar opeisbaar. De eigenaar die in gebreke blijft, moet dan alle incassokosten betalen, met inbegrip van de gerechtskosten. De laatste sanctie is de verkoop van het appartement om deze kosten te voldoen.